Nabídka na prodej nepotřebného majetku

Název nepotřebného majetku: osobní automobil

Značka a typ:  Škoda Fabia 1,2 MPI Junior (40 kW)

Popis nepotřebného majetku, tj. jeho stav, rok výroby, pořizovací (reprodukční pořizovací) cena apod.:  viz znalecký posudek

Cena obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení: 10 100 Kč

Termíny prohlídek: po domluvě s kontaktní osobou

Kontaktní osoba: Miloslav Přidal, 606 760 027, pridal.miloslav@npu.cz

Termín odevzdání nabídek: 20. 4. 2016

Nabídku zašlete na adresu Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Horní náměstí 25,  779 00 Olomouc

 s označením „Nabídka na koupi nepotřebného majetku – Škoda Fabia“                         

Termín pro vyhodnocení nabídek:  20. 4. 2016

Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení:  22. 4. 2016

Kupní smlouva vyžaduje ke své platnosti vydání schvalovací doložky ministerstva financí/ministerstva kultury, popřípadě vydání povolení či schválení výjimky podle jiného právního předpisu (ANO/NE).