Nabídka na prodej nepotřebného majetku

Název nepotřebného majetku: osobní automobil

  • Značka a typ:  Renault Kangoo

Popis nepotřebného majetku, tj. jeho stav, rok výroby, pořizovací (reprodukční pořizovací) cena apod.:  viz. znalecký posudek

Cena obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení: 14 000,--Kč (cena znaleckého posudku 1 500,--)

Termíny prohlídek: po domluvě s kontaktní osobou

Kontaktní osoba: Miloslav Přidal, 606 760 027, pridal.miloslav@npu.cz

Termín odevzdání nabídek: 21.10.2016 do 13:00 hodin

Nabídku zašlete na adresu Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Horní náměstí 25,  771 11 Olomouc

 s označením „Nabídka na koupi nepotřebného majetku – Renault Kangoo“                               

 

Termín pro vyhodnocení nabídek:  21.10.2016 14:00 hodin

Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení:  24.10.2016

Kupní smlouva vyžaduje ke své platnosti vydání schvalovací doložky Ministerstva financí/Ministerstva kultury, popřípadě vydání povolení či schválení výjimky podle jiného právního předpisu (ANO/NE).

 

  • Značka a typ:  Škoda Fabia Combi 

Popis nepotřebného majetku, tj. jeho stav, rok výroby, pořizovací (reprodukční pořizovací) cena apod.:  viz. znalecký posudek

Cena obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení: 18 500 ,--Kč (cena znaleckého posudku 1 500,--)

Termíny prohlídek: po domluvě s kontaktní osobou

Kontaktní osoba: Miloslav Přidal, 606 760 027, pridal.miloslav@npu.cz

Termín odevzdání nabídek: 21.10.2016 do 13:00 hodin

Nabídku zašlete na adresu Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Horní náměstí 25,  771 11 Olomouc

 s označením „Nabídka na koupi nepotřebného majetku – Škoda Fabia Combi“                           

Termín pro vyhodnocení nabídek:  21.10.2016 14:00 hodin

Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení:  24.10.2016

Kupní smlouva vyžaduje ke své platnosti vydání schvalovací doložky Ministerstva financí/Ministerstva kultury, popřípadě vydání povolení či schválení výjimky podle jiného právního předpisu (ANO/NE).