Loketští památkáři se věnují studentům

Loketští památkáři pokračují v tradici spolupráce se středními školami z regionu. Zatímco loni představili při exkurzích v terénu postupy obnovy památek budoucím stavařům z loketské průmyslovky, tentokrát přivítali na pracovišti památkového ústavu v Lokti žáky 4. ročníku oboru Informační služby ze Střední živnostenské školy Sokolov.

Klára Rozsypalová z oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů jim v badatelně ústavu představila systém evidence dokumentů na NPÚ, chod odborné knihovny i automatizovaný knihovnický program Trivius. Studenti se seznámili i s organizací a náplní činnosti Národního památkového ústavu a archeolog Filip Prekop jim přiblížil práci archeologického pracoviště a ukázal také řadu zajímavých archeologických nálezů z našeho regionu. Samotní studenti návštěvu NPÚ ocenili: „Exkurze byla velmi zajímavá a v prostředí Národního památkového ústavu se nám moc líbilo. Důkazem toho je jeden z našich spolužáků, který si tento ústav vybral pro konání své Souvislé knihovnické praxe.“ Územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti hodlá nabídnout možnost exkurzí a přednášek, seznamujících studenty s náplní činnosti památkového ústavu, i dalším školám v Karlovarském kraji.