Badatelna

Badatelnu je možno využít pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě (provozní doba: pondělí 13.30–16.30).         

Při činnosti NPÚ vzniká velké množství dokumentů, a to jak spisů úřední povahy, tak i dokumentace týkající se přímo rekonstrukce, restaurování, obnov a oprav kulturních památek a historických objektů.

NPÚ tyto dokumenty shromažďuje, systematicky třídí a ukládá do určených spisoven, ať už v analogové či digitální podobě. Odborná projektová a restaurátorská dokumentace tvoří základ dokumentačních fondu ÚOP v Lokti a je cenným informačním zdrojem, ze kterého čerpají odborní pracovníci památkové péče i zájemci z řad veřejnosti

Provozní doba:
pondělí 13.30–16.30
Badatelnu je možno využít pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Bc. Lukáš Smola – tel. 724 811 729, e-mail: smola.lukas@npu.cz
Petra Marešová – tel. 728 568 386, e-mail: maresova.petra@npu.cz