Přednášky a výstavy

Přednáškový cyklus NPÚ, ÚOP v Lokti

v rámci tématu Krajina jako kulturní i přírodní dědictví”

 

Vytváření obrazu krajiny po povrchové těžbě hnědého úhlí

Mgr. Hana Daňková, katedra antropologie FHS UK

úterý 21. března 2017 od 18:00

Místo konání: Městská knihovna, T. G. Masaryka 1/69, Loket

 


krajina duše versus krajina nul a jedniček

Mgr. David Krause, katedra fyzické geografie, PřF UK

čtvrtek 20. dubna 2017 od 18:00

Místo konání: zasedací místnost NPÚ, Kostelní 81, Loket

 

 

Barokní komponovaná krajina Valečska  

a Mementa pravěké krajiny valečska

Mgr. Lubomír Zeman a Mgr. Filip Prekop, NPÚ, ú.o.p v Lokti

sobota  20. května 2017 od 16:00

Místo konání: Státní zámek Valeč

 

 

Krajina vzpomínání a rodící se příroda na trase naučné stezky v CHKO Český les

Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D., Centrum pro teoretická studia - UK v Praze

úterý 20. června 2017 od 18:00

Místo konání: Městská knihovna, T. G. Masaryka 1/69, Loket