Přednášky a výstavy

Přednáškový cyklus NPÚ, ÚOP v Lokti

v rámci tématu Krajina jako kulturní i přírodní dědictví”