Oddělení specialistů

Oddělení specialistů zahrnuje odborníky, jimž je svěřen výkon činností odboru péče o památkový fond ve vybraných specializacích oboru památkové péče. Památkáři specialisté mají působnost pro celé území Karlovarského kraje.

Konzultace se specialisty

ODDĚLENÍ SPECIALISTŮ SE ZABÝVÁ ČINNOSTMI A TÉMATY: