Sokolov

SPRÁVNÍ OBVOD TÉTO OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová

  • Sokolov, Sokolovsko

                            Garant území: Mgr. Vladimír Lokajíček    

  • Městská památková rezervace Loket

                            Garant území: Mgr. et Mgr. Jan Konůpek

  • Městská památková zóna Horní Slavkov

                            Garant území: Mgr. Vladimír Lokajíček