SPRÁVNÍ OBVOD TÉTO OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ JE VYMEZEN ÚZEMÍM OBCÍ:

Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Podhradí

  • Aš, Ašsko 

            Garant území:   Mgr. et Mgr. Jan Konůpek