Oddělení garantů území

Garantům území je svěřen výkon činností odboru péče o památkový fond v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP) na území Karlovarského kraje. Garant území se věnuje jednotlivým kulturním památkám a památkovému fondu v památkových rezervacích a zónách. Těžiště jejich činnosti tvoří práce v terénu, do které spadají konzultace s vlastníky a projektanty. Spolupracují s nimi při hledání řešení, aby bylo jedinečné dědictví našich předků předáno v co nejlepším stavu dalším generacím.

 Konzultace s garanty příslušných území

Garanti území v obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP)