Krajina. Kulturní i přírodní dědictví

Krajina představuje významnou součást našeho životního prostředí, je součástí světa, který nás utváří a má vliv na kvalitu našeho života. Pro současného člověka má krajina mnoho funkcí – vedle pracovního prostředí či zdroje obživy je i místem odpočinku a regenerace, neopominutelná a často klíčová je pak její estetická hodnota.