ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Liberecký kraj v celostátním kole Patrimonium pro futuro reprezentují 2 příklady dobré praxe

Do celostátního kola čtvrtého ročníku soutěže o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro postoupily z Libereckého kraje dva příklady dobré praxe: Nález reliktů gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici a Celková obnova výtopny v železniční stanici Kořenov. Nominované můžete podpořit v online hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují.

  1. objev, nález roku

Nález reliktů gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici

Archeologický výzkum v areálu zámku v Jilemnici odhalil v základových partiích zahradního domku a v ploše zámeckého parku pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty. Podařilo se tak lokalizovat významnou součást dějin jilemnického panství a výzkum také potvrdil existenci souvisejícího pohřebního okrsku.

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženi PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., a Bc. Martina Housová

 

   2. záchrana památky

Celková obnova výtopny v železniční stanici Kořenov

Mnoho let se zdálo, že osud výtopny na kořenovském nádraží je zpečetěn. Hrozící zánik se však podařilo odvrátit: v roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova objektu, která nejen odstranila havarijní stav, ale současně nalezla pro chátrající památku nové využití.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Železniční společnost Tanvald, o. p. s., zastoupená ředitelem Ing. Petrem Prokešem, a projektant Ing. arch. Ivan Lejčar

 

Podrobnosti k online hlasování v soutěži Památky děkují.