Sídlo pracoviště

Naše pracoviště sídlí v městské památkové rezervaci Kroměříž, na Arcibiskupském zámku, který byl společně se zahradami v roce 1998 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Naše územní odborné pracoviště sídlí na zámku v Kroměříži, který vznikl renesanční přestavbou pozdně gotického hradu Stanislava Thurza koncem 16. století. Nejmarkantnějším pozůstatkem hradu je velká hranolová věž s množstvím kvalitních architektonických detailů z doby jejího vzniku. V roce 1643 zdevastovali renesanční zámek i město Švédové, obnovu započal olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelkorna koncem 17. století. Na projektu obnovy se podíleli italští architekti Filiberto Luchese a Giovanni Pietro Tencalla. V první polovině 18. století iniciovali další stavební úpravy zámku Lichtensteinovi nástupci. Mezníkem ve stavebních dějinách budovy se stal požár v roce 1752, po němž následovaly úpravy v 19. století; zámek si však dodnes uchoval podobu z doby biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Pro své památkové a architektonické hodnoty byl komplex kroměřížských zahrad a zámku v roce 1998 zapsán na seznam památek UNESCO.