Přednáškové cykly pro veřejnost

Zveme laickou i odbornou veřejnost na přednáškové cykly z oblasti historie, dění kolem památek a z dalších témat týkajících se památkové péče nejen ve Zlínském kraji.

Zahradní kultura v souvislostech

Přednáškový cyklus pro veřejnost Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži se koná zpravidla první čtvrtek v měsíci v přednáškovém sále vstupního objektu kroměřížské Květné zahrady, přednášky neprobíhají v létě během července a srpna.

Aktuální informace k jednotlivým přednáškách najdete na webových stránkách metodického centra.

Památky i nepamátky Zlínského kraje

Přednáškový cyklus vznikl v roce 2016 k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.
Tématem přednášek je nejen problematika péče o kulturní památky, ale i zdařilé obnovy památek, záchrany hodnotných staveb, ale také zajímavá témata z historie a speciálních oblastí památkové péče (restaurování, lidové stavitelství, stavebněhistorické průzkumy aj.).

Cyklus se koná zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci v přednáškovém sále vstupního objektu kroměřížské Květné zahrady, přednášky neprobíhají v létě během července a srpna.

Památky i nepamátky Zlínského kraje

ÚOP v Kroměříži

Přednáškový cyklus vznikl v roce 2016 k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži. Tématem přednášek jsou péče o kulturní památky,...