Přednáškové cykly pro veřejnost

Zveme laickou i odbornou veřejnost na přednáškové cykly z oblasti historie, dění kolem památek a z dalších témat týkajících se památkové péče nejen ve Zlínském kraji.

Zahradní kultura v souvislostech

Přednáškový cyklus pro veřejnost Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži probíhá vždy první čtvrtek v měsíci v přednáškovém sále vstupního objektu kroměřížské Květné zahrady. V roce 2016 se cyklus koná ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Aktuální informace k jednotlivým přednáškách najdete na webových stránkách metodického centra.

Památky i nepamátky Zlínského kraje

Přednáškový cyklus vznikl k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.
Tématem přednášek je nejen problematika péče o kulturní památky, ale i zdařilé obnovy památek, záchrany hodnotných staveb, ale také zajímavá témata z historie a speciálních oblastí památkové péče (restaurování, lidové stavitelství, stavebněhistorické průzkumy aj.).

Přednášky probíhají přibližně každý třetí čtvrtek v měsíci v přednáškovém sále vstupního objektu kroměřížské Květné zahrady.

Památky i nepamátky Zlínského kraje

Přednáškový cyklus vznikl k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.