Desetileté výročí pracoviště

V roce 2016 si připomínáme deset let od vzniku Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži s působností pro území Zlínského kraje. Je deset let v případě vzniku nové instituce mnoho, nebo málo? Splnila se očekávání, která se do vzniku krajského pracoviště vkládala? Za deset let lze hodně vybudovat, mnohé se naučit, je třeba počítat i s neúspěchy, které bývají doprovodným jevem všeho nového. Na počátku nikdo nemohl s určitostí předpovědět, jaké bude reálné fungování instituce. Desetiletý vývoj jednoznačně ukázal, že kroměřížské pracoviště nejenom obstálo, ale s péčí řádného hospodáře se staralo o památkový fond na svěřeném území. Vše nasvědčuje tomu, že to byl pozitivní krok v reformě státní památkové péče a vedl nejenom k pružnějšímu výkonu v této oblasti na území Zlínského kraje, ale znamenal rovněž lepší dosažitelnost odborné pomoci pro vlastníky kulturních památek, kteří si své záležitosti už nemuseli jezdit vyřizovat na pracoviště NPÚ v Brně. Nově zřízený útvar se současně stal také velkým závazkem pro samotné zaměstnance, kteří aktivním přístupem v péči o svěřené památky přispěli k využití tohoto potenciálu a podíleli se tak na zvýšení atraktivity Zlínského kraje.