Hlavní témata sezony

Každý rok Národní památkový ústav připomíná důležitá výročí historických událostí i osobností a upozorňuje na různá témata, která jsou pro památky a památkovou péči klíčová. V letošním roce bude jedním z klíčových témat výročí narození panovníka Karla IV., k jehož oslavám se na podzim připojí i naše pracoviště přednáškovým cyklem.