ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výstavy putují Královéhradeckým krajem

© Město Kostelec nad Orlicí, Šárka Slezáková 2019

Výstavy, které připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově v loňském roce ke stému výročí vzniku samostatného Československa, se představily již na několika místech v Královéhradeckém kraji.

Výstava Architektura ve službách první republiky představí od 4. do 29. března ve vestibulu městského úřadu v Kostelci nad Orlicí na příkladu téměř dvaceti významných staveb a urbanistických celků architektonickou tvorbu první republiky na území Královéhradeckého kraje. V meziválečném období vznikla při budování a modernizaci státu řada nových správních, školských či bankovních budov. V řadě míst byly rovněž postaveny zajímavé až výjimečné stavby pro kulturu, sport, volný čas a soukromé bydlení. Ojedinělá byla plánovitá výstavba Hradce Králové za účasti Josefa Gočára a dalších význačných architektů, která již v době meziválečné dala vzniknout přízvisku Hradec Králové – salon republiky. Z Kostelce nad Orlicí se výstava přestěhuje do Černilova a poté i do Semonic.

 

Část výstavy Památná místa Královéhradeckého kraje věnovaná lípám svobody, které byly vysazovány v letech 1918–1919 na oslavu vzniku samostatného státu a později i přiležitosti dalších výročí, zejména v roce 1968, budou moci shlédnout návštěvníci jaroměřské knihovny od 5. března do 5. dubna. Druhá část výstavy, věnovaná pomníkům padlým v 1. světové válce, bude prezentována v Jaroměři na podzim tohoto roku. Kolik se původně vysázelo lip svobody, již asi nezjistíme. Podařilo se zdokumentovat osudy 152 lip a jednoho lipového stromořadí s 95 stromy. Výstava představuje příběhy dvaceti z nich, ostatní přibližuje publikace Jiřiny Jelínkové a Petra Omelky Lípy svobody v Královéhradeckém kraji, kterou najdete ve větších knihovnách v celém kraji. Z Jaroměře výstava poputuje do Náchoda, Trutnova nebo Hradce Králové.