ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památkáři zkoumají zámeckou jízdárnu na Hrádku u Nechanic

Zámecká jízdárna v Hrádku u Nechanic | © NPÚ, ÚOP v Josefově, Miloš Buroň

Stavebněhistorický průzkum zámecké jízdárny čp. 40 na Hrádku u Nechanic, který nyní provádí Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, bude sloužit jako podklad pro obnovu tohoto, již delší dobu nevyužitého, objektu – částečně podsklepené stavby postavené na čtvercovém půdorysu kolem uzavřeného dvora východně od zámecké budovy.

Stejně jako hlavní zámecká budova byla i jízdárna postavena před polovinou 19. století ve stylu tudorské gotiky, velmi pravděpodobně rovněž podle návrhu anglického architekta Edwarda Bucktona Lamba. Obě budovy patří společně s celým areálem podobně jako zámky v Lednici a Hluboké nad Vltavou k předním stavbám historizující architektury 19. století v českých zemích.

Jak se během průzkumu ukazuje, je objekt výjimečný nejen svou architekturou, ale i mírou autenticity jednotlivých prostor a jejich vysokou vypovídací schopností. Kromě samotné jízdárny s galerií přístupné ze zámku krytou chodbou se v objektu dochovaly i stáje a komory na postroje s dochovaným zařízením jako například regály, věšáky, dřevěné obložení stěn, ale i boxy pro koně s krmnými žlaby. Jedná o jednu z mála, minimálně ve východních Čechách, zámeckých koníren zachovaných v takto autentické podobě. Zachovalo se zde i technické zařízení budovy včetně systému odkanalizování koňských boxů a horkovzdušné vytápění zámeckého divadla, které je rovněž součástí objektu, na rozdíl od stájí se v něm ale v současné době nacházejí pouze holé zdi. Část původního divadelního vybavení je deponována v přilehlé jízdárně. Dosavadní průběh průzkumu přináší i zajímavé informace o využití jednotlivých částí objektu.

Ačkoliv již bylo několik objektů v zámeckém areálu na Hrádku u Nechanic stavebněhistoricky zkoumáno (komplex zahradnických budov čp. 49 a 50, tzv. spodní vrátnice čp. 38, hospodářské objekty čp. 80 a 81 a nedaleká vodárenská čerpací stanice), jednalo se o průzkumy zkrácené, provedené bez archivní rešerše, a kromě čp. 38 i bez dendrochronologické analýzy. Průzkum jízdárny se provádí jako standardní včetně archivní rešerše, jeho obsahem bude i dnes běžně užívaná dendrochronologická analýza, pasport výplňových prvků i rozbor stratigrafie fasád. Archivní rešerše zatím přináší důležité informace ke stavebnímu vývoji nejen samotné jízdárny, ale i ostatních uvedených objektů. To s sebou přináší i nutnost aktualizace již provedených průzkumů.

Kromě stavebněhistorického průzkumu připravuje naše pracoviště i záchranný archeologický průzkum jízdárny a dokončuje stavebněhistorický průzkum tzv. horní vrátnice čp. 44.