ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památkáři vydali novou publikaci

Po dvou letech opět vychází publikace z řady Monumenta vivent, která představuje památky Královéhradeckého kraje a aktivity našeho pracoviště.

V roce 2016 jsme si připomněli 150. výročí bitev prusko-rakouské války. Nejvýznamnější stopu v paměti lidí i krajiny zcela jistě zanechala bitva u Sadové, nazývaná častěji bitvou u Hradce Králové. Krajina mezi Hradcem Králové a Hořicemi je zaplněna bezpočtem pomníků upomínajících na zemřelé vojáky obou válčících stran. Tento otisk je dodnes tak silný, že se tomuto tématu věnujeme v několika příspěvcích. Dlouhodobé zaměření badatelů i správce sbírek opočenského zámku na jeho bohatou zbrojnici se odráží ve dvou textech. Vaší pozornosti určitě neujde ani rozsáhlý text o Ing. arch. Františku Kulhánkovi, který se ve 30. a 40. letech 20. století významně zasloužil o urbanistický i architektonický rozvoj Náchoda. Alexandr Skalický starší v něm úročí dlouhodobý badatelský zájem o tuto neprávem opomíjenou osobu českého architektonického prostředí.

Vybrané akce obnovy ukazují, jak široký je záběr péče o naše nemovité i movité kulturní dědictví a že, navzdory často opakovaným větám o finanční nedostatečnosti a nízké péči o památky, se toho v našem kraji udělalo a dělá hodně, a co je důležité, kvalitně. Ze všech uváděných obnov stojí za to upozornit na obnovu hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, která v letošním roce získala cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii Záchrana památky.

Poslední kapitola, věnovaná nově prohlášeným kulturním památkám, dokazuje, že poznání našeho kulturního dědictví ještě není zdaleka dokončené a že jsou stále věci čekající buď na své objevení, nebo na uznání jejich památkových kvalit.

Knihu je možné za 300 Kč zakoupit v knihovně Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově (Okružní 418) nebo ji objednat na e-mailu mackova.eva@npu.cz.