ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2017

Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska společně s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj vyhlašuje soutěž o titul Historické město roku 2017.

V letošním roce se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově opět podílí na vyhodnocení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2017. Josefovské pracoviště shromažďuje přihlášky do soutěže za Královéhradecký kraj, které je třeba předat v listinné i elektronické podobě do 15. 12. 2017.

Elektronickou přihlášku najdete i na stránkách ministerstva kultury.

Další informace podá a přihlášky přijímá Ing. Blanka Adámková (adamkova.blanka@npu.cz, +420 602 879 036).