ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Záchrana kostela v Bartošovicích v Orlických horách

Bartošovice v Orlických horách, kazatelna

Zvenku nenápadný barokní kostel sv. Máří Magdaleny vystavěný v letech 1731–1746, uvnitř však uchvacující svým nevšedním pozdně barokním vybavením, se společnými silami rozhodla zachránit obec Bartošovice v Orlických horách a sdružení Neratov. Projekt Společně po nové cestě pomáhá nejen při obnově této kulturní památky.

V první fázi budou na kostele sv. Máří Magdaleny uskutečněny nezbytné stavební opravy, aby se následně mohlo začít i s restaurováním ojedinělého pozdně barokního mobiliáře kostela, díky kterému si vnitřní prostor vysloužil pojmenování „Duše baroka“. Vzácné oltáře, kazatelna a další vybavení, které byly pořízeny již při výstavbě kostela, prošly odbornými průzkumy. Ty potvrdily jejich havarijní stav a velmi silné poškození dřeva, mimo jiné i dřevomorkou. Restaurování a záchrana tohoto cenného vybavení je tedy nanejvýš nutná, neboť současný stav některých částí vybavení je na hraně životnosti. Restaurátorské projekty jsou připraveny, ale je nutné nashromáždit nemalé množství finančních prostředků, aby mohla začít samotná obnova. Obec Bartošovice v Orlických horách i sdružení Neratov se snaží postupně získávat finanční pomoc přes různé dotační programy, fondy i prostřednictvím štědrých dárců či pomoc dobrovolníků.

Povědomí všech zapojených lidí o jedinečných hodnotách, které skrývá tento nenápadný kostel v pohraničních horách, a potřebě toto dědictví chránit i pro budoucí časy se jasně ukazuje v entuziasmu, který veškeré snažení o záchranu kostela provází.

Více o projektu Společně po nové cestě.

Kostel sv. Máří Magdaleny v Bartošovicích v Orlických horách v památkovém katalogu.