ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Restaurování kašny v Josefově dokončeno

Kašna v Josefově, detail obličeje po restaurování

V posledních zářijových dnech byla dokončena náročná generální obnova kašny v centrálním bodě pevnosti Josefov. Kašna byla po dlouhá léta v neutěšeném stavu a nefunkční. Město Jaroměř se rozhodlo pro její obnovu a zprovoznění v tento čas i proto, že si příští rok připomene 200. výročí jejího vzniku.

Celá obnova trvala více něž pět měsíců, během nichž byla celá kašna rozebrána, všechny kamenné části byly odborně zrestaurovány a znovu postupně sestavovány na své místo. Restaurátorské práce prováděl kolektiv restaurátorů pod vedením restaurátorů Tomáše Vondrušky a Daniela Bartoše. Stavební práce zajišťovala firma APN Bau, a. s. Tyto práce souvisely především s rekonstrukcí a znovuzprovozněním technologie vodního systému kašny. Do podzemního prostoru byla vložena nová technologická šachta, ve které je veškeré novodobé ovládání vodního režimu. Pro rozvody potrubí a dalších technologií byly využívány původní zděné chodby. Po rozebrání kašny zůstal na ostrůvku mezi vozovkami původní cihelný základ, který byl částečně snížen, opraven a navýšen novým železobetonovým základem. Původní vodovodní potrubí uvnitř středového pilíře bylo repasováno a na vrchol mísy a do chrličů byly vloženy nové trysky, ze kterých bude vytékat voda.

Z okolí kašny bylo demontováno litinové pítko. Po obnově byly naopak kolem kašny nově umístěny trojice ohraničujících kamenných sloupků propojených řetězem.

Přestože byla obnova kašny dokončena, nebyla z důvodů pokročilé roční doby ještě naplněna vodou a spuštěna. Před zimou bude kašna vhodně zazimována a její spuštění bude provedeno až příští rok při oslavě výročí jejího vybudování.