Přednáškové cykly

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově pořádá ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři od roku 2014 přednáškový cyklus Mezi řádky.

Přednášky se zaměřují na aktuální témata památkové péče – architekturu, urbanismus, movité památky – nejen v Královéhradeckém kraji. Obvykle probíhají třetí čtvrtek v měsíci ve Wenkeově domě v Jaroměři nebo v malém sále divadla. 

2. pololetí 2016

Podzimní přednášky se připojí k Lucemburskému roku, který připomíná 700. výročí narození Karla IV. Vánočně naladí povídání o restaurování Proboštova třebechovického betlému.

22. září
Vladimír Wolf | O Jaroměři a Trutnově – vzpomínky pamětníka

Nenechte si ujít setkání s charismatickým člověkem a nadto jaroměřským rodákem Vladimírem Wolfem. Vladimír Wolf, bývalý děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, vysokoškolský profesor, historik a archivář. Inicioval vydání dvou historických sborníků Minulostí Jaroměře v letech 1968 a 1971. Účastnil se archeologického výzkumu bývalého augustiniánského kláštera v místní části Jaroměře Na Kameni. Je rovněž dlouholetým předsedou české části Kladské komise historiků.

20. října
Ondřej Šefců | Praha v době Lucemburků

Praha se v průběhu 14. století proměnila v jedno z nejvýznamnějších měst Evropy. Vzniklo zde mnoho výjimečných staveb i uměleckých děl. Mimořádným urbanistickým počinem bylo založení Nového Města pražského. Ačkoliv řada památek byla později zničena či přestavěna, ráz historické Prahy do jisté míry dodnes určují stavby tohoto období. V rámci přednášky budou připomenuty významné momenty doby Lucemburků, méně známé architektonické i technické souvislosti a zajímavosti. Při výkladu Ondřej Šefců neopomene ani osobnost krále a císaře Karla IV.

24. listopadu
Terezie Dubinová | Karel IV. a Židé

Hebraistka Terezie Dubinová seznámí s méně známou stránkou Karlova vládnutí – jeho vztahu k Židům. Zařadí ho do kontextu postavení ve středověké křesťanské společnosti.

15. prosince
Silvie Dušková a Tomáš Bárta | Restaurování Třebechovického betlému

Ředitelka Třebechovického muzea betlémů Silvie Dušková a restaurátor Tomáš Bárta představí komplikované a první komplexní restaurování třebechovického betlému. Dlouhou dobu byl jedinou movitou národní kulturní památkou v Královéhradeckém kraji. Zcela právem si zaslouží tak vysokou míru ochrany. 

1. pololetí 2016

Jarní přednášky opět reflektují aktuální témata. Březnová přednáška připomíná 250. výročí zahájení stavby královéhradecké pevnosti a otevření stejnojmenné výstavy v hradeckém muzeu. Květnová a červnová přednáška se věnují 150. výročí prusko-rakouské války, která zasáhla zdejší oblast.