ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Organizační struktura

Činnost územního odborného pracoviště zajišťuje kancelář ředitele, odbor péče o památkový fond, který se podílí především na výkonu památkové péče, a oddělení evidence, dokumentace a informačních systémů, které vykonává činnost související s poznáváním kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji a shromažďováním a zpřístupňováním informací o něm.