Přednáškové cykly

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově pořádá ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři od roku 2014 přednáškový cyklus Mezi řádky.

Přednášky se zaměřují na aktuální témata památkové péče – architekturu, urbanismus, movité památky – nejen v Královéhradeckém kraji. Obvykle probíhají třetí čtvrtek v měsíci ve Wenkeově domě v Jaroměři nebo v malém sále divadla. 

1. pololetí 2017

Jarní přednášky přednášky přiblíží nejen archeologii aplikovanou v praxi, ale také jedno z letošních prezentačních témat – krajinu.

19. ledna
Radomír Tichý | Expedice Monoxylon – pohled z moře na počátky námořní plavby

Přestože uplynula řada let od plaveb expedic Monoxylon, jejich výsledky jsou aktuální. Archeologické poznání pokročilo, ale nepřibylo praktických pokusů na modelech nebo replikách nejstarších plavidel. Zdá se, že porovnání praktických a teoretických výsledků je stále nutné. Co tedy dokázali suchozemci ze střední Evropy učinit pro poznání o kořenech nejstarší plavby? Přijďte na přednášku doc. Radomíra Tichého, vedoucího katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, který se obou expedic osobně účastnil.

16. února
Jiří Balský | Barokní rozměr Královéhradeckého kraje

Člověk odpradávna mění, upravuje a doplňuje krajinu podle svých aktuálních potřeb a výtvarných názorů. Jeden z nejpůsobivějších otisků v krajině z hlediska krajinářského, urbanistického i architektonického představuje doba baroka. V období mezi lety 1620–1740 obohatila řada movitých a osvícených zadavatelů ve spolupráci s nadanými architekty naše města, vesnice a krajinu vůbec o bezpočet staveb a realizací, z nichž se velká část dodnes dochovala a dává nám možnost radovat se z krásného a připomínat si, jak žili a tvořili naši předkové. Mathey, Schlik, Lurago, Černín, Alliprandi, Špork, Dientzenhofer, Zinke, Braun. Během přednášky si „letem světem“ představíme stručný výběr z tohoto bohatství, který pro nás může být inspirací k výletům za poznáním či dalšímu bádání.

16. března
Josef Klazar | Neprávem pozapomenutý církevní umělec Jaroslav Pantaleon Major

20. dubna
Viktor Blažek | Drobné památky v krajině – nedoceněné bohatství i ohrožený druh

12. května 2017 (pátek!)
Aleš Chalupa | Antická mystéria

15. června 2017
Olga Mertlíková | Výtvarná tvorba profesorů Všeobecné řemeslnické školy v Jaroměři

2. pololetí 2016

Podzimní přednášky se připojí k Lucemburskému roku, který připomíná 700. výročí narození Karla IV. Vánočně naladí povídání o restaurování Proboštova třebechovického betlému.

22. září
Vladimír Wolf | O Jaroměři a Trutnově – vzpomínky pamětníka

Nenechte si ujít setkání s charismatickým člověkem a nadto jaroměřským rodákem Vladimírem Wolfem. Vladimír Wolf, bývalý děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, vysokoškolský profesor, historik a archivář. Inicioval vydání dvou historických sborníků Minulostí Jaroměře v letech 1968 a 1971. Účastnil se archeologického výzkumu bývalého augustiniánského kláštera v místní části Jaroměře Na Kameni. Je rovněž dlouholetým předsedou české části Kladské komise historiků.

20. října
Ondřej Šefců | Praha v době Lucemburků

Praha se v průběhu 14. století proměnila v jedno z nejvýznamnějších měst Evropy. Vzniklo zde mnoho výjimečných staveb i uměleckých děl. Mimořádným urbanistickým počinem bylo založení Nového Města pražského. Ačkoliv řada památek byla později zničena či přestavěna, ráz historické Prahy do jisté míry dodnes určují stavby tohoto období. V rámci přednášky budou připomenuty významné momenty doby Lucemburků, méně známé architektonické i technické souvislosti a zajímavosti. Při výkladu Ondřej Šefců neopomene ani osobnost krále a císaře Karla IV.

24. listopadu
Terezie Dubinová | Karel IV. a Židé

Hebraistka Terezie Dubinová seznámí s méně známou stránkou Karlova vládnutí – jeho vztahu k Židům. Zařadí ho do kontextu postavení ve středověké křesťanské společnosti.

15. prosince
Silvie Dušková a Tomáš Bárta | Restaurování Třebechovického betlému

Ředitelka Třebechovického muzea betlémů Silvie Dušková a restaurátor Tomáš Bárta představí komplikované a první komplexní restaurování třebechovického betlému. Dlouhou dobu byl jedinou movitou národní kulturní památkou v Královéhradeckém kraji. Zcela právem si zaslouží tak vysokou míru ochrany. 

1. pololetí 2016

Jarní přednášky opět reflektují aktuální témata. Březnová přednáška připomíná 250. výročí zahájení stavby královéhradecké pevnosti a otevření stejnojmenné výstavy v hradeckém muzeu. Květnová a červnová přednáška se věnují 150. výročí prusko-rakouské války, která zasáhla zdejší oblast.