ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


GIS a MIS

Geoinformační (GIS) a metainformační (MIS) systémy poskytují digitální data nejen veřejné správě.

Kromě vyhledání památek a památkově chráněných území v mapě propojuje geoportál Národního památkového ústavu tyto údaje s daty registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a dalšími informacemi a systémy. 

Elektronické úložiště dokumentů – metainformační systém (MIS) obsahuje nejen digitální, ale i digitalizovanou dokumentaci o jednotlivých památkách, chráněných územích, ale i dalších objektech památkového zájmu – evidenční karty, fotografie, mapy a další.

  • doplňujeme informace o kulturních památkách o prostorovou identifikaci
  • zpracováváme mapové a územně analytické podklady
  • vytváříme mapy s odborným obsahem, tj. tématické mapy
  • lokalizujeme památky v krajině