ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Odbor evidence, dokumentace a informačních systémů

Odbor zajišťuje dokumentaci a evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Systematicky buduje dokumentační sbírky a  zprostředkovává odborný informační servis. 

 • poskytujeme informace o kulturních památkách, památkově chráněných územích a dalších objektech
 • monitorujeme památkový fond – hodnotíme stav památek a upozorňujeme na ohrožené památky
 • dokumentujeme církevní mobiliář
 • prověřujeme předměty kulturní povahy zajištěné zejména po krádežích církevních památek
 • odborně popisujeme zámecké knihovny
 • odborně popisujeme zámecký mobiliář
 • vedeme katalog veřejně přístupné oborově zaměřené knihovny
 • zajišťujeme knihovnické služby, včetně meziknihovní výpůjční služby
 • zpracováváme dokumentační fondy – restaurátorské zprávy, stavebněhistorické průzkumy, mapy a plány, projektovou dokumentaci a fotodokumentaci – jejich katalog a část dokumentačních fondů zpřístupňujeme dálkovým přístupem, ostatní poskytujeme k prezenčnímu studiu
 • digitalizujeme dokumentační fondy a zámecké knihovny
 • zpracováváme mapové podklady
 • zpracováváme územně analytické podklady
 • provádíme stavebněhistorické a operativní průzkumy
 • zpracováváme rešerše
 • vypracováváme návrhy na prohlášení za kulturní památku, příp. na zrušení prohlášení
 • hledáme zdroje financí na obnovu památek
 • poskytujeme odbornou pomoc