ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Barokní krajina

V rámci letošního tématu Krajina jsme s kolegy z různých institucí připravili cyklus přednášek o barokní krajině nejen ve východních Čechách.

Řekne-li se „tradiční česká krajina“, vyvstane bezděky obraz krajiny 17. a 18. století, kdy člověk poprvé začal výrazně ovlivňovat ráz svého okolí. Barokní krajina je organizovaná, ekonomicky účelná a estetická, vyjadřuje harmonické propojení člověka s přírodou. Je i hospodářsky využívaná – osazovaná novými plodinami, zbavovaná starších rybníků za účelem získání nové zemědělské půdy, v řadě oblastí v souvislosti s rozvojem sklářství, hutnictví a důlního podnikání odlesňovaná. Barokní krajinu charakterizuje zvlněný terén s mozaikou drobných polí, hustá síť cest lemovaných alejemi, sakrální vesnická architektura s dominantami kostelů, drobná architektura ve volné krajině (boží muka, kříže, kapličky) a esteticky motivované úpravy – barokní zahrady a krajinné parky ve spojení se sídly vrchností.

Zásahy v krajině vedly ke vzniku velkých komponovaných celků. Vznikl tak osobitý typ kulturní krajiny, jejíž celkové uspořádání či uspořádání jejích jednotlivých částí vychází z jistého kompozičně-estetického záměru, demonstrujícího postavení majitele ve společnosti, reprezentujícího jeho majetek nebo duchovní přesvědčení či filosofický postoj, stejně tak jako jeho estetický názor (touha panství krásně a logicky uspořádat) či snahu o usměrnění okolní divoké přírody.

plakát ke stažení (PDF, 390 kB)

 

Eva Chodějovská, Moravská zemská knihovna, a Martina Tůmová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
1. září 2017 v 18 hodin v porotním sálu zámku v Jičíně

Krajina kultivovaná – barokní šlechtic jako pečlivý hospodář

Jiří Louda, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
13. září 2017 v 17.30 hodin v augustiniánském klášteře ve Vrchlabí

Jiří Hrbek, Historický ústav Akademie věd České republiky
21. září 2017 v 17 hodin v zámku v Mnichově Hradišti (nutná rezervace místa)

Jan Žižka, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
22. září 2017 v 17.30 hodin v tabulnici zámku v Opočně

Jan Luštinec, Krkonošské muzeum v Jilemnici
26. září 2017 v 17.30 hodin v erbovním sálu zámku v Jilemnici

Krajina utvářená – krajina jako odraz estetického a duchovního cítění barokního člověka

Petr Uličný
8. září 2017 v 18 hodin v porotním sálu zámku v Jičíně

Jindřich Kolda, Univerzita Hradec Králové
11. října 2017 v 18 hodin v refektáři hospitálu v Kuksu

Lucie Rychnová
13. října 2017 v Kopidlně nebo Jičíně (bude upřesněno)

Martin Krummholz, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
20. října 2017 v 17 hodin na zámku v Chlumci nad Cidlinou

Šárka Steinová, Národní archiv
27. října 2017 v 17.30 hodin na zámku v Potštejně (nutná rezervace místa)