ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Architektura ve službách první republiky: Královéhradecký kraj

Výstava na příkladu téměř dvaceti významných staveb a urbanistických celků představuje architektonickou tvorbu první republiky na území Královéhradeckého kraje.

Existuje nepřeberné množství způsobů, jak se ctí oslavit století od vzniku Československé republiky. Národní památkový ústav pečuje především o dědictví naší stavební kultury. Proto se rozhodl 100. výročí vzniku Československé republiky připomenout výstavou, která představuje architekturu éry první republiky. Stavby první republiky se dají rozdělit do několika typologických okruhů, kde najdeme, jak produkty průmyslové, tak civilní architektury. V těchto letech plných dramatických a dějinných zvratů vedle sebe žili a tvořili a mnohdy úzce spolupracovali lidé s různorodými kořeny i zaměřením: architekti, inženýři, statikové a stavební podnikatelé původu českého, slovenského, židovského i německého, a stejně tak nesčetní imigranti, kterým stát neposkytl jen azyl, nýbrž i pracovní příležitosti. O tom architektura umí hovořit s velkou přesvědčivostí i s přidanou hodnotou v podobě vizuálního zážitku. A nejde přitom jen o architekturu oficiální, která zemi reprezentuje a která skrze oficiální symboliku (i méně zjevné metafory) ztělesňuje ideje státu a jeho identitu. Platí to pro jakoukoliv architekturu v pravém smyslu toho slova. Jejím synonymem se ve 30. letech nepochybně stal funkcionalismus. Náš stát se s ním ztotožnil natolik, že jeho prostřednictvím o sobě šířil pozitivní obraz a spolu s ním i ústřední ideu vepsanou Tomášem G. Masarykem na prezidentskou standartu: PRAVDA VÍTĚZÍ.

V meziválečném období vznikla při budování a modernizaci státu řada nových správních, školských či bankovních budov. V řadě míst byly rovněž postaveny zajímavé až výjimečné stavby pro kulturu, sport, volný čas a soukromé bydlení. Ojedinělá byla plánovitá výstavba Hradce Králové za účasti Josefa Gočára a dalších význačných architektů, která již v době meziválečné dala vzniknout přízvisku Hradec Králové – salon republiky.

Výstava

Architektura ve službách první republiky

 • Spolkový a kulturní dům v Černilově ()
 • 1. 4. 2019–10. 5. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Architektura ve službách první republiky

 • Městský úřad Kostelec nad Orlicí ()
 • 4. 3. 2019–29. 3. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Architektura ve službách první republiky

 • Městská knihovna Jaroměř ()
 • 17. 1. 2019–1. 3. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Architektura ve službách první republiky

 • Městská knihovna Náchod ()
 • 3. 12. 2018–15. 1. 2019
 • 16.00
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Vzdělávání

Architektura ve službách první republiky

 • Městská knihovna Náchod ()
 • 3. 12. 2018
 • 17.00–18.30
Výstava

Architektura ve službách první republiky v Královéhradeckém kraji

 • Vila Čerych v České Skalici ()
 • 5. 11. 2018–29. 11. 2018
 • 16.00
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Vzdělávání

Architektura ve službách první republiky

 • Vila Čerych v České Skalici ()
 • 12. 11. 2018
 • 17.30–19.00
Vzdělávání

Architektura ve službách první republiky

 • Městská knihovna Nové Město nad Metují ()
 • 9. 10. 2018
 • 18.00–19.30
Výstava

Architektura ve službách první republiky v Královéhradeckém kraji

 • Městská knihovna Nové Město nad Metují ()
 • 3. 9. 2018–31. 10. 2018
 • 16.00
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Architektura ve službách první republiky v Královéhradeckém kraji

 • Městský úřad Hořice ()
 • 6. 8. 2018–31. 8. 2018
 • 16.00
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Architektura ve službách první republiky v Královéhradeckém kraji

 • Městský úřad Jičín ()
 • 9. 7. 2018–3. 8. 2018
 • 16.00
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Architektura ve službách první republiky v Královéhradeckém kraji

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje ()
 • 6. 6. 2018–29. 6. 2018
 • 16.00
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele

13. – 31. května
evangelický kostel v Semonicích

1. dubna – 10. května 2019
knihovna v Černilově

4. – 29. března 2019
městský úřad Kostelec nad Orlicí

17. ledna – 1. března 2019
městská knihovna v Jaroměři

3. prosince 2018 –15. ledna 2019
městská knihovna v Náchodě

5. – 29. listopadu 2018
vila Čerych v České Skalici

3. září – 31. října 2018
městská knihovna v Novém Městě nad Metují

8. – 31. srpna 2018
městský úřad v Hořicích

9. července – 3. srpna 2018
městský úřad v Jičíně

6. – 29. června 2018
krajský úřad Královéhradeckého kraje