ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památná místa Královéhradeckého kraje

Výstava představuje 20 příběhů lip svobody a téměř 60 příběhů památníků, pomníků a pamětních desek obětem 1. světové války z celého Královéhradeckého kraje.

Kolik se původně vysázelo lip svobody, již asi nezjistíme, ale víme, kolik se jich do dnešních dnů zachovalo. Podařilo se zdokumentovat osudy 152 lip a jednoho lipového stromořadí (s 95 stromy), které rostou ve 110 obcích našeho kraje. Základ evidence tvoří lípy zasazené při vzniku republiky, tedy na podzim roku 1918 a během roku 1919. K nim jsou pak přiřazeny i stromy vysázené při pozdějších výročích, nejvíce v roce 1968, případně i v jiných letech. Najít tyto lípy byla v některých případech práce přímo detektivní.

Památníky se budovaly na celém území nově se rodícího státu, vznikaly v oblastech českých, německých i smíšených. V Královéhradeckém kraji se jich dochovalo téměř šest set. Především v česky mluvících oblastech se lidé zbavovali všech upomínek na zaniklou monarchii. Památku vojáků, kteří většinou bojovali v uniformě habsburské monarchie, tak připomínají pomníky s národní symbolikou – lvem či lípou – sokolskými nebo legionářskými atributy. V oblastech německých se tento trend tak naplno neprojevoval. Pomníky nesly často atributy zaniklé monarchie. I tato částečná podobnost s uniformami německé armády mohla vést k jejich likvidaci po 2. světové válce.

V některých obcích byly pomníky umístěny blízko již dříve vysazených lip svobody – v Českém Meziříčí, Konecchumí, Stěžerách, Jasenné i jinde.

Příběhy 152 lip svobody i lipové aleje vyšly v publikaci Jiřiny jelínkové a Petra Omelky Lípy svobody v Královéhradeckém kraji, kterou najdete ve větších knihovnách v celém kraji. Katalog památníků padlým v 1. světové válce připravujeme. Již v létě vyjdou ve Sborníku NPÚ, ÚOP v Josefově nejzajímavější příběhy pomníků, i těch, které se na výstavní panely již nevešly.

Výstava byla připravena v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky za finanční podpory ministerstva kultury.

Pracovní listy pro děti (PDF)

Výstava

Památná místa Královéhradeckého kraje

 • Městská knihovna v Náchodě ()
 • 8. 4. 2019–11. 5. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Vzdělávání

Těm, kteří životy i štěstí rodin svobodě naší obětovali...

 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ()
 • 11. 2. 2019
 • 17.00–18.00
Výstava

Památná místa Královéhradeckého kraje

 • Městský úřad Kostelec nad Orlicí ()
 • 21. 1. 2019–1. 3. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Památná místa Královéhradeckého kraje

 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ()
 • 5. 12. 2018–18. 1. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Společenské akce

Lípy svobody v Královéhradeckém kraji – křest knihy

 • Východočeské muzeum v Pardubicích – zámek ()
 • 9. 11. 2018
 • 14.30
Výstava

Památná místa Královéhradeckého kraje

 • UFFO – Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas ()
 • 24. 6. 2019–9. 7. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Výstava

Památná místa Královéhradeckého kraje

 • Knihovna města Hradce Králové ()
 • 10. 7. 2019–29. 8. 2019
 • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele

říjen 2019 (pomníky padlým)
městská knihovna v Jaroměři

září 2019
základní škola v Černilově

10. července – 29. srpna 2019
Knihovna města Hradce Králové

24. června – 9. července 2019
UFFO Trutnov

8. dubna – 11. května 2019
městská knihovna v Náchodě

5. března – 5. dubna 2019 (lípy svobody)
městská knihovna v Jaroměři

21. ledna – 1. března 2019
městský úřad v Kostelci nad Orlicí

5. prosince 2018 – 18. ledna 2019
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové