ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památková péče v Královéhradeckém kraji

Výstava vznikla v rámci oslav výročí 30 let od sametové revoluce v roce 1989 a na sedmnácti příkladech představuje témata a úspěchy svobodné péče o památky v Královéhradeckém kraji.

Výstava na 10 plátnech představuje 17 vybraných příkladů dokládajících pozitivní proměny, kterých si památková péče váží a ke kterým mohlo dojít díky tomu, že jsme po sametové revoluci v roce 1989 získali možnost zodpovědně a smysluplně pečovat o naše kulturní dědictví v plném rozsahu. Ukazuje velké projekty, jako například obnovu areálu Hospitalu Kuks v rámci projektu Kuks, Granátové jablko, ale také příklady záchran drobných památek v krajině, které se věnují nejen obce, ale i spolky nebo jednotliví vlastníci.

Putovní výstavu připravil Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově.  

výstavní panely ke stažení

  • Úvod (1)
  • Roubené stavby (2)
  • Památkově chráněná města (3, 6)
  • Církevní stavby (4, 7, 8)
  • Drobné památky (5)
  • Hospitál Kuks (9)
  • Stavby pro kulturu (10)