ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výstavy

Putovními výstavami prezentujeme ty nejzajímavější památky.

Po předchozí domluvě je možné všechny výstavy zapůjčit.

památková péče v královéhradeckém kraji

Výstava na vybraných příkladech dokládá pozitivní proměny, ke kterým mohlo dojít díky tomu, že jsme po sametové revoluci v roce 1989 získali možnost zodpovědně a smysluplně pečovat o naše kulturní dědictví v plném rozsahu.

památná místa Královéhradeckého kraje

Výstava představuje 20 příběhů lip svobody a téměř 60 příběhů památníků, pomníků a pamětních desek obětem 1. světové války z celého Královéhradeckého kraje.

architektura ve službách první republiky: královéhradecký kraj

Výstava na příkladu téměř dvaceti významných staveb a urbanistických celků představuje architektonickou tvorbu první republiky na území Královéhradeckého kraje.

v náruči památkové péče

Panelová výstava představuje prvních 13 městských památkových zón Královéhradeckého kraje, které byly vyhlášeny v roce 1990.