ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Přednáška poodhalí pozadí vzniku poutních kostelů a míst náboženské úcty

Poutní kostel Klokoty u Tábora

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zve na přednášku Poutní kostely a místa náboženské úcty. Uskuteční se ve středu 3. října 2018 v 17.00 hodin. Přednášející, Mgr. Martin Gaži z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, poodhalí pozadí vzniku poutních kostelů a míst náboženské úcty v jižních Čechách.

Dějepisné učebnice stále opakují, že za úspěšným prosazením barokních poutních kostelů stála rekatolizace organizovaná Habsburky a jezuity. Přednáška Martina Gažiho se Vás pokusí přesvědčit, že mnohé bylo jinak a že iniciátoři a podporovatelé vzniku desítek areálů, které dodnes tvoří dominanty jihočeské krajiny, pocházeli z velmi různorodých společenských vrstev. Že mezi nimi najdeme pasáka volů i protestantskou kněžnu, abatyši podléhající klauzuře i hraběnku, které vyhořela tvrz, městského písaře i venkovského rolníka. Pozornost se přitom zaměří zejména na Svatý Kámen u Rychnova nad Malší, Klokoty u Tábora, Skočice u Vodňan, Křížovou horu u Českého Krumlova a Podsrp u Strakonic.

Přednáška se uskuteční ve středu 3. října 2018 v 17.00  hodin v budově Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích v Suchém Vrbném.  Koná se v rámci projektu Knihovna - živé místo. Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.