ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


TECHNICKÉ PAMÁTKY MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Poznávací a vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích připravil u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD 2021) 13. ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy. V letošním roce je soutěž zaměřena na technické památky města Českých Budějovic.

Soutěž probíhá od 18. 9. 2021 do 31. 12. 2021.

soutěžní podklady

Pracovní listy se soutěžními otázkami a informační letáky jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici:

  • na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz 
  • na webových stránkách Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb
  • v tištěné formě v Turistickém informačním centru na českobudějovické radnici

ceny pro vítěze

Hlavní cenou pro vítěze jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích dle vlastního výběru. Pro výherce jsou dále připraveny zajímavé věcné ceny.

Seznam vítězů bude zveřejněn na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz, Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb a v Turistickém informačním centru na radnici v Českých Budějovicích.

Ceny budou výhercům slavnostně předány v obřadní síni českobudějovické radnice.

Těšíme se na vaše odpovědi, kresby i fotografie z vašich badatelských výprav  do terénu!

Kontakt a bližší informace

  • Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice, tel. č. 386 804 303
  • Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, mob.: +420 777 454 383,
  • Mgr. Kateřina Voleská, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, mob.: +420 776 627 956