ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Kurz památkové péče

Kurz pro studenty Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

kurz památkové péče 2018/2019

Základní kurz pro studenty Historického ústavu a Ústavu věd o umění a kultuře FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 • Přednášky se konají v budově Národního památkového ústavu, Senovážné nám. 6, České Budějovice, vždy ve středu od 14.05 hodin do 16.20 hodin.
 • Rozvrh zimního semestru ke stažení.

rozvrh ZIMNÍHO semestru 2018

             Datum         Téma / Přednášející

 • 3.10.    Úvod / Mgr. Martin Gaži
 • 10.10.   Památky světového dědictví UNESCO / Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
 • 17.10.    Dějiny památkové péče I. / Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 
 • 24.10.   Památková péče – nepohodlná sestra modernizace / Mgr. Martin Gaži
 • 31.10.    Dějiny památkové péče II. / Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 
 • 7.11.       Stavební památky mezi průzkumem a restaurováním / PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
 • 14.11.    Liturgické prostory v památkové péči / Mgr. Martin Gaži
 • 21.11.    Urbanismus v památkové péči / Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. 
 • 28.11.   Hrady a zámky v památkové péči / Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • 5.12.     Edukace jako nástroj péče o kulturní dědictví / Bc. Eva Neprašová
 • 12.12.    Základní texty teorie památkové péče (seminář) / Mgr. Martin Gaži
 • 19.12.    Proměny akcentů památkové péče v posledním čtvrtstoletí (seminář) / Mgr. Martin Gaži 
 • 9.1.        Shrnutí, diskuse, zápočet / Mgr. Martin Gaži

doporučená literatura / rozvrh ke stažení: