ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Kurz památkové péče

Kurz pro studenty Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

kurz památkové péče 2017

Základní kurz pro studenty Historického ústavu a Ústavu estetiky a dějin umění FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 • Přednášky se konají v budově Národního památkového ústavu, Senovážné nám. 6, České Budějovice, vždy ve středu od 14.05 hodin do 16.20 hodin.
 • Rozvrh zimního semestru ke stažení.

rozvrh zimního semestru 2017

              Datum         Téma                                                                                         Přednášející

 •         4. října    Úvodní informace                                                                Mgr. Martin Gaži
 •        11. října     Památková péče - nepohodlná sestra modernizace       Mgr. Martin Gaži  
 •        18. října     nekoná se        
 •        25. října    Památky světového dědictví UNESCO            Ing. Vlastislav Ouroda, PhD.
 •   1. listopadu   Dějiny památkové péče I.                                        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 •   8. listopadu  Dějiny památkové péče II.                                       Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • 15. listopadu   Stavební památky mezi průzkumem a restaurováním                                                            PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
 •  22. listopadu Liturgické prostory v památkové péči                             Mgr. Martin Gaži
 • 29. listopadu  Urbanismus v památkové péči                        Ing. Vlastislav Ouroda, PhD.
 •   6. prosince    Hrady a zámky v památkové péči                          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • 13. prosince   Základní texty teorie památkové péče (seminář)            Mgr. Martin Gaži
 • 20. prosince   Proměny akcentů památkové péče v posledním čtvrtstoletí (seminář)                            Mgr. Martin Gaži
 • 3. ledna            Závěrečné shrnutí                                                             Mgr. Martin Gaži

doporučená literatura / rozvrh ke stažení: