ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vzdělávací programy pro žáky MŠ, ZŠ a studenty SŠ

Ve vybraných termínech nabízíme vzdělávací programy v autentickém prostředí památkových objektů a zón.

aktuální nabídka vzdělávacích programů - podzim 2019:

Projekt mšmt - vzdělávací programy paměťových institucí do škol

NPÚ je zapojen do pilotního projektu MŠMT "Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

V Jihočeském kraji jsou do projektu zapojeny tyto památkové objekty ve správě NPÚ:

Na programy je nutné se předem objednat, viz kontakty uvedené na webových stránkách objektů.

Projekt Národního památkového ústavu „Památky nás baví“ získal v roce 2017 významné mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA!

Hlavním cílem projektu „Památky nás baví“ bylo vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání v autentickém prostředí památkových objektů a zón.

Cílovými skupinami byly děti a studenti ve věku od 4 do 18 let a VŠ, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami.

V realizaci vzdělávacích programů pokračuje Národní památkový ústav i nadále. Více informací.

archiv vzdělávacích programů

nabídka vzdělávacích programů (ve vybraných termínech v rámci mezinárodního dne památek a dnů evropského dědictví):