ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Vzdělávací programy pro žáky MŠ, ZŠ a studenty SŠ

Ve vybraných termínech nabízíme vzdělávací programy v autentickém prostředí památkových objektů a zón.

Projekt Národního památkového ústavu „Památky nás baví“ získal v roce 2017 významné mezinárodní ocenění EUROPA NOSTRA!

Hlavním cílem projektu „Památky nás baví“ bylo vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Cílovými skupinami projektu byly děti a studenti ve věku od 4 do 18 let a VŠ, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami. Programy připravovala a realizovala síť sedmi edukačních center NPÚ, která vznikla v roce 2012 v rámci celé ČR tak, aby se postupně mohly zapojovat památkové objekty napříč republikou.

aktuální nabídka vzdělávacích programů - podzim 2018:

Projekt mšmt - vzdělávací programy paměťových institucí do škol

NPÚ je zapojen do pilotního projektu MŠMT "Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol".

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách.

V Jihočeském kraji jsou do projektu zapojeny tyto památkové objekty ve správě NPÚ:

Na programy je nutné se předem objednat, viz kontakty uvedené na webových stránkách objektů.

nabídka vzdělávacích programů:

EMA: E-MAPA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA PAMÁTKÁCH

http://www.pamatkynasbavi.cz/E-mapa