Vzdělávání

Naše pracoviště dlouhodobě zajišťuje pro Filozofickou a Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích výuku předmětu architektonicko-historický průzkum a předmětů památková péče I a II. Přednášejí odborní pracovníci NPÚ specializovaní na jednotlivá témata. V návaznosti na projekt Památky nás baví připravujeme vzdělávací programy pro žáky a studenty v autentickém prostředí památkových objektů a zón.

aktuální informace o vzdělávacích projektech

EMA: E-MAPA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NA PAMÁTKÁCH

oslavte s námi dny evropského kulturního dědictví 2016 - nabídka vzdělávacích programů pro školy