Přednáškový cyklus pro veřejnost

Přednášky probíhají v jarních a podzimních cyklech.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají vždy od 17 hodin v nově zrekonstruovaném přednáškovém sále Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí 6, vstup volný .

Plakát ke stažení.

19. přednáškový cyklus:

 • 7. března 2016
  Mgr. Miloslav Vaváček: Dudy, nástroj králů i žebráků

Nejen slovem, ale též prostřednictvím hudebních ukázek představí dudy Mgr. Vaváček. Promluví o historickém vývoji dobře známého hudebního nástroje a jeho vizuálních a zvukových proměnách a variacích. Pan Vaváček také posluchačům představí část své jedinečné sbírky historických nástrojů nebo jejich uměleckých replik a jako aktivní hudebník doprovodí svou přednášku ukázkami hry na jednotlivé nástroje.

 • 21. března 2016
  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.:
  Zámek Neuschwanstein – zhmotněný sen romantického krále (přednáška, která se loni nekonala)

Přednášející seznámí posluchače s architekturou a uměleckou výzdobou bavorského zámku Neuschwanstein, který  patří mezi nejznámější a nejvíce navštěvované evropské památky.  Zaměří se ale také na osobu stavebníka zámku, bavorského krále Ludvíka II., jako tragickou postavu a historický příklad člověka, který se odmítal přizpůsobit  reálnému životu a místo něj si budoval romantický svět svých kouzelných zámků.

 • 4. dubna 2016
  Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.:
  Českokrumlovská schwarzenberská garda a její kapela  

Muzikolog, aktivní hudebník a zároveň i první poválečný kapelník obnovené Kapely Schwarzenberské granátnické gardy Martin Voříšek se ve své přednášce bude věnovat historii krumlovské zámecké gardy od jejího založení na počátku 18. století a především působení slavné granátnické kapely na Českokrumlovsku od 2. poloviny 19. století do II. světové války. Zaměří se také na období jazzového boomu v Českém Krumlově ve 20. a 30. letech minulého století.

 • 18. dubna 2016
  PhDr. Pavel Hájek:
  Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Autor přednášky seznámí posluchače s bohatstvím zámeckých knihoven ve správě Národního památkového ústavu, v nichž se mimo jiné zachovalo několik tisíc tisků z 16. století. Tyto mimořádně vzácné knihy obsahují dobové vědění z oblasti matematiky, astronomie a astrologie, lékařství, botaniky, těžby a zpracování kovů i dalších sfér lidského poznání. Studium těchto knih však bývalo výsadou pouze úzkého okruhu privilegovaných odborníků.

 • 2. května 2016
  PhDr. Daniel Kovář:
  Edwin Schopenhauer – anglický sochař z Dobré Vody

Archivář a autor řady publikací Daniel Kovář představí ve své přednášce život a dílo téměř zapomenutého sochaře Edwina Schopenhauera, který pocházel z německé rodiny, žil v Anglii a posléze se usadil a pracoval na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Tam vytvořil na počátku 20. století řadu pozoruhodných děl, z nichž některá se dodnes zachovala na Dobré Vodě i v Českých Budějovicích.

 • 16. května 2016
  Mgr. Jiří Křížek:
  Zámek s vůní benzínu – automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945 

Historik Jiří Křížek se v přednášce zaměří na počátky automobilismu od doby rakouské monarchie až po druhou světovou válku, kdy se paradoxně s přispěním nacistické propagandy začala prosazovat idea lidového auta jako prostředku hromadné dopravy. Tuto neopakovatelnou éru nahlíží autor přednášky a spoluautor stejnojmenné úspěšné publikace optikou šlechtických uživatelů automobilů.