Přednáškové cykly pro veřejnost

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá veřejný přednáškový cyklus v jarním a podzimním termínu.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají v nově obnoveném přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, na Senovážném náměstí 6 vždy od 17 hodin, vstup volný.

Národní památkový ústav zahájil v pondělí 3. října 2016 již 20. přednáškový cyklus.

Každé druhé pondělí Vás čekají přednášky na zajímavá témata. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Harmonogram přednášek

3. října 2016

Mgr. Kateřina Cichrová
Mobilita nobility – k nové expozici konírny na zámku Český Krumlov

Tématem přednášky bude  nová expozice konírny na zámku Český Krumlov. O původu a kvalitách vystavených exponátů i o vzniku expozice promluví její spoluautorka, odborná pracovnice NPÚ Kateřina Cichrová. 
 

17. října 2016

Ing. Petr Mejstřík
Cesta se středověkým hradem do 21. století

O svých osobních i profesních zkušenostech se správou proslulého středověkého hradu promluví jeho dlouholetý kastelán Petr Mejstřík.  
 

31. října 2016

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Následovníci sv. Jiří

O středověkých nástěnných malbách s legendou o sv. Jiřím  ve Starém paláci jindřichohradeckého zámku a dějinných proměnách ideálu rytířství promluví ředitel NPÚ Petr Pavelec. 
 

14. listopadu 2016

Ing. Jaromír Kubů
Hrad Karlštejn v roce výročí narození svého zakladatele

Kastelán hradu Karlštejn Ing. Jaromír Kubů se ve své přednášce s posluchači podělí o čerstvé zážitky a zkušenosti z „epicentra“  letošních národních oslav 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.     
 

28. listopadu   2016

MgA. Karina Černá Sojková
Restaurování knižních vazeb, map, plakátů a grafických sbírek

Specifický obor restaurování knižních vazeb, plakátů a grafických  sbírek  a příběhy konkrétních restaurátorských prací představí ve své přednášce odborná restaurátorka Karina Černá Sojková
 

13. prosince 2016

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. , Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A.
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje

Kavalírské cesty českého šlechtice v letech 1678 – 1682 do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska  představí  spoluautoři stejnojmenné knihy, oceněné  roce 2015  cenou Magnesia Litera za literaturu faktu.