ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Nově prohlášené kulturní památky v roce 2020

Přehled nově prohlášených kulturních památek v Jihočeském kraji v roce 2020

Pěčín, severní kamenný jednoobloukový mostek – č.ÚSKP 106466, prohlášeno 21. února 2020

Masívní klenutý mostek z lomového kamene postavený v 19. století, na místní komunikaci v Pěčíně, je autenticky dochovaným a cenným příkladem technicko-dopravní stavby, která představuje typ stavebně konstrukční technologie, používané zejména ve vesnickém prostředí.

Mostek velmi významně zhodnocují své prostředí, citlivě dotváří dosud nedotčený charakter údolní nivy Svinenského potoka a je cenným krajinotvorným prvkem v historické krajině.

Odkaz na Památkový katalog

Písek, secesní pomník padlým c. a k. 11. pěšího pluku – č.ÚSKP 106467, prohlášeno 22. února 2020

Na vojenském hřbitově v Písku se nachází pomník padlým z umělého kamene v podobě tzv. Klečícího Génia, který byl věnován padlým hrdinům c. a k. 11. pěšího pluku.

Pomník je jedním z prvních odhalených pomníků na události první světové války v Čechách. Jedná se o umělecky hodnotnou práci mladého sochaře Františka Žemličky, který byl v době zhotovení příslušníkem rakousko-uherské armády. S největší pravděpodobností se jedná o jedinou takovou dochovanou monumentální plastiku tohoto sochaře. Socha klečícího Génia je velice realistická a svým pojetím předznamenává směřování výtvarného umění kolem poloviny 20. století (a to včetně sochařství nacionálního socialismu či socialistického realismu).

Odkaz na Památkový katalog

Prudice, židovský hřbitov – č.ÚSKP 106470, prohlášeno 5. března 2020

Jihozápadně od obce Prudice je situovaný židovský hřbitov z počátku 18. století, který je již jedinou památkou a posledním dokladem na prudickou židovskou obec.

Představuje cenný doklad židovského osídlení a patří k významným židovským hřbitovům na Táborsku. Na hřbitově se dochoval bohatý soubor náhrobních kamenů, cca 230, od první čtvrtiny 18. století až do druhé světové války, kdy se na hřbitově, po zániku židovské obce, přestalo pohřbívat. Náhrobky mají vysokou řemeslno – uměleckou úroveň a zároveň epitafy na náhrobcích jsou téměř jediným dokladem a pramenem k dějinám prudické židovské obce.

Odkaz na Památkový katalog

Strunkovice nad Blanicí, stodola a kolna v areálu fary čp. 1 – doprohlášení 27. února 2020 – č.ÚSKP 10128/3-3769

Doprohlášení stodoly a kolny bylo žádoucí nejen z hlediska jejich památkových hodnot, ale zejména z hlediska ucelení daného souboru památkově chráněných věcí.

Hospodářské budovy z první poloviny 19. století, představující nedílnou součást areálu fary, dochovaly se téměř v autentickém stavu z doby výstavby včetně dispozičního řešení, historických konstrukcí a řemeslných prvků jako jsou trámové stropy s fošnovým záklopem, vaznicový krov se stojatou stolicí, úzké štěrbinové průduchy v kamenném zdivu. Významné je též jejich urbanistické začlenění nejen do areálu fary, ale i do urbanistické struktury obce.

Odkaz na Památkový katalog