Památkový fond Jihočeského kraje

Na území Jihočeského kraje se nachází přibližně 5500 nemovitých památek, více než 117 000 movitých památek, 38 národních kulturních památek, 7 městských památkových rezervací, 25 městských památkových zón, 55 vesnických památkových zón a 5 krajinných památkových zón.

památkový fond jihočeského kraje