ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


TŘEBOŇ: Přednáškový cyklus ŠLECHTICKÉ (NE)VŠEDNOSTI

Po stopách šlechtických rodů

 • Zámek Třeboň - Schwarzenberský sál ()
 • 17. 6. 2022
 • 19.00–20.00

 • 15. 7. 2022–15. 7. 2022
 • 19.00–20.00

 • 19. 8. 2022–19. 8. 2022
 • 19.00–20.00

 • 16. 9. 2022–16. 9. 2022
 • 19.00–20.00

 • 21. 10. 2022–21. 10. 2022
 • 19.00–20.00
 • dobrovolné

Srdečně Vás zveme na
3. ZÁMECKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS

u příležitosti letošního tematického roku Národního památkového ústavu
ROK ŠLECHTICKÝCH SLAVNOSTÍ
 Osobnosti provázané s dějinami zámku žili rozdílné životy
a určitý řád pro dané příběhy přinášel nečekané
i dlouho očekávané události,
které byly povinností, nucenými slastmi i strastmi,
ale i povinnostmi dle hierarchie ve společnosti.
Na poslední cestě pozemské si však byli všichni rovni.

 

ŠLECHTICKÉ (NE)VŠEDNOSTI

KORUNOVACE * KAVALÍRSKÉ CESTY
LOVECKÉ ZÁBAVY * SVATBY * POHŘBY

 
přednášky se konají ve Schwarzenberském sále zámku,
vždy od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné

 

 

 

 

 pátek 17. června 2022 / 19.00 hodin
Mgr. Anna Kubíková
"Poslední svatba na rožmberském dvoře
a jediná zlatá svatba v historii Schwarzenbergů"

Dne 4. června letošního roku uplyne 115 let od oslav zlaté svatby knížete Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu a kněžny Idy, rozené z Liechtensteinu, manželského páru, který si roku 1895 zvolil na příštích 28 let třeboňský zámek pro trávení svátků vánočních v kruhu rodinném. V celé historii schwarzenberského rodu to byla jediná zlatá svatba a oslavy byly pojaty velkolepě. Dne 7. listopadu pak uplyne 422 let od svatby Jana Zrinského ze Serynu, synovce posledního Rožmberka, s Marií Magdalenou Novohradskou z Kolowrat. Svatba se konala v českokrumlovském zámku a událost přivedla do Českého Krumlova mnoho šlechtických hostů, které bylo třeba ubytovat. Noclehy a ustájení koní museli poskytnout i českokrumlovští měšťané. Obě slavnostní události od sebe dělí 307 let, proto je zajímavé podívat se na ně s pomocí zachovaných písemných pramenů a povědět si něco o mimořádných záležitostech, které je doprovázely.

 

 

pátek 15. července 2022 / 19.00 hodin
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
"Zrod kosmopolitní aristokracie:
kavalírské cesty české šlechty v raném novověku"

Raně novověká šlechta byla elitou společnosti v celé západní křesťanské civilizaci nejen kvůli svému bohatství, ale také pro svůj urozený původ, politický vliv, síť kontaktů, znalost jazyků a dvorské etikety a kultivovaný vkus. Aby si osvojila vše podstatné, musela projít dlouhým procesem vzdělávání a socializace a jedním z nejdůležitějších nástrojů dospívání se v 16. až 18. století staly kavalírské cesty. Šlechtici ze střední Evropy během nich několik let cestovali po univerzitách, šlechtických akademiích, panovnických dvorech i poutních místech a postupně dospěli v sebevědomé členy elitního stavu. Co vše museli během těchto cest zvládnout? Kam všude je zavedly? S kým se potkali? Kolik to jejich rodiny stálo? Jaký měli denní rozvrh? Co si z cest přivezli domů? Na tyto otázky se pokusíme společně najít odpověď, abychom pochopili, jak složitý i náročný proces to byl a jak to na dálku vnímali rodiče mladých kavalírů, kteří s nimi na cesty vyrazit nemohli.

 

 

pátek 19. srpna 2022 / 19.00 hodin
PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
"Lovecké zábavy Schwarzenbergů v jižních Čechách"

 

 

pátek 16. září 2022 / 19.00 hodin
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
"Barokní korunovace a česká šlechta"

Královské korunovace byly bezesporu nejimpozantnější slavností, které české země v raném novověku zažívaly. Jejich jádrem byla korunovační mše ve svatovítském chrámu v Praze. Tato slavnostní bohoslužba však byla doprovázena sérií dalších festivit, jejichž středem sice byl nově pomazaný panovník, ale na nichž se podíleli vedle nejvyšších církevních představitelů i šlechtici vystupující jak v roli diváků, tak i aktivních účastníků. Právě oni měli nezanedbatelný podíl na celkové kulise slavnosti i na zdárném provedení rituálních úkonů, nezbytných pro legitimitu nově nastupujícího krále. 

 

 

pátek 21. října 2022 / 19.00 hodin
Mgr. Jan Bouška
"Poslední pouť prince Waltera a schwarzenberský pohřební rituál"

 

 

--------------------------------------------------------změna termínu a programu vyhrazena