ÚOP v Brně se podílelo na konferenci Forum Building Science v rakouské Kremži

Mezinárodní česko-rakouský projekt "Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot" podpořeného z programu Interreg V-A AT/CZ po brněnské části pokračoval v Rakousku. Ve dnech 7. a 8. května se uskutečnila exkurze po vídeňských panelových sídlištích a také konference Forum Building Science 2019 v aule Dunajské univerzity v Kremži.

Do Vídně vezl zájemce mikrobus vypravený z Brna, další se pak přidali přímo na místě. Návštěva zahrnovala čtveřici sídlišť vybudovaných mezi lety 1964 až 1975. Průvodního slova se ujali Christian W. Schenk z organizace Wiener Wohnen, která se stará o bytový fond ve vlastnictví města a dále Georg Pommer z oddělení MA 39 vídeňského magistrátu, který se dlouhodobě specializuje na technologii výstavby sídlišť. Postupně byla navštívena sídliště Großfeldsiedlung, Alfred Klinkan-Hof, Bundesländerhof a Thürnlhofstraße. Diskutována byla zejména ochrana těchto sídlišť – rakouská památková péče sice nemá plošnou ochranu podle památkového zákona a žádný ze sídlištních domů není nemovitou kulturní památkou, přesto jsou sídliště chráněna podle stavebního zákona územním plánem, a to velmi podobně, jako by to u nás zajišťovala zónová památková ochrana.

Konference Forum Building Science 2019 se konala o den později v dolnorakouské Kremži. Prefabrikovaným sídlištím a jejich rozvoji a ochraně byla věnována samostatná sekce, kterou moderoval ředitel brněnského územního pracoviště Národního památkového ústavu pan Zdeněk Vácha. Záměry projektu a výsledky konference konané 17.–18. dubna v Brně shrnul Petr Svoboda, příspěvek Romana Zámečníka byl věnován veřejné zeleni v období komunismu. Zazněla celá řada dalších podnětných příspěvků, jejichž pojítkem byla příprava sídel na klimatickou změnu, vložení lidského měřítka do budovaných chytrých měst (SmartCity) atp. Prezentovány byly také výsledky výzkumů v oblasti stavební kultury, které provádí hlavní organizátor konference – Dunajská univerzita v Kremži. Celý den akci bravurně moderoval děkan Fakulty pro výstavbu, umění a architekturu Christian Hanus, který také, spolu se svým týmem, konferenci připravil.

Snímky ve fotogalerii laskavě poskytla Dunajská univerzita v Kremži, foto © Danube University Krems/Simlinger.

Související zprávy

Odborníci v Brně diskutovali problematiku ochrany panelových sídlišť

29. 4. 2019

Ve dnech 17.–18. dubna 2019 pořádal Národní památkový ústav v prostorách přednáškové budovy Metodického centra moderní architektury v Brně konferenci o panelových...