Odborníci v Brně diskutovali problematiku ochrany panelových sídlišť

Ve dnech 17.–18. dubna 2019 pořádal Národní památkový ústav v prostorách přednáškové budovy Metodického centra moderní architektury v Brně konferenci o panelových sídlištích doplněnou exkurzemi na sídliště Brno-Lesná a Juliánov. Akce byla součástí česko-rakouského projektu „Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot“ podpořeného z programu Interreg V-A AT/CZ.

Zatímco ve Velké Británii nebo Skandinávii se prefabrikovaná sídliště postupně stávají součástí památkového fondu, ve střední a východní Evropě má tento proces zpoždění. Sídliště z období komunismu tu nemají nejlepší pověst, část z nich však byla postavena podle vynikajících projektů a minimálně sídliště ze 60. let byla i kvalitně provedena. Autenticitu původních sídlišť sice zničily nepříliš zdařilé pokusy o „humanizaci“ a kultivaci z 90. let, urbanistické hodnoty jsou ale stále zachovány a ohrožuje je až současné úsilí developerů.

Na akci zaznělo celkem 12 příspěvků od specialistů z ČR a Rakouska a také jeden příspěvek ze Slovenska. Připomenuty byly architektonické a urbanistické hodnoty sídlišť, sociální a demografická struktura obyvatel, hlavní zaměření však bylo na způsoby ochrany a udržitelného rozvoje sídlištních celků. Výzvou v péči o urbanizovaná území jsou změny v zelené infrastruktuře, pro dlouhodobé plánovaní je důležitý také výpočet nákladů životního cyklu pro obnovu budov. Především v těchto oblastech došlo také k přeshraniční výměně zkušeností.

Cílem konference bylo především pokračovat v diskuzi nad tím, jak hodnotná sídliště chránit. Prohlášení kulturní památkou připadá v úvahu jen velmi omezeně, např. na jeden mimořádně dochovaný a kvalitní deskový dům. Urbanistické hodnoty pak lze chránit pomocí památkových zón (dle památkového zákona) nebo regulačních plánů (dle stavebního zákona). Prozatím ještě nemáme žádné takto chráněné sídliště, zdá se ale, že v brzké době by mohla nastat změna. O vyhlášení památkové zóny se již delší dobu diskutuje v případě pražského sídliště Ďáblice a sídliště Lesná v Brně, regulační plány se aktuálně připravují pro sídliště Na Vozovce a Neředín v Olomouci. Teprve čas ukáže, které řešení bude lepší – a nejde tu jen o samotnou ochranu hodnot, ale také o to, jak zajistit, aby se sídliště mohlo dále rozvíjet.

Na brněnskou konferenci navazuje Forum Building Science 2019 v rakouské Kremži s exkurzemi do Vídně.

Přehled příspěvků vč. anotací v češtině a němčině si můžete stáhnout ZDE.

Související akce

Pro odborníky

Konference Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot

  • Vila Stiassni, přednášková budova ()
  • 17. 4. 2019
  • 10.00–16.00

Související zprávy

ÚOP v Brně se podílelo na konferenci Forum Building Science v rakouské Kremži

20. 5. 2019

Mezinárodní česko-rakouský projekt "Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot" podpořeného z programu Interreg V-A AT/CZ po brněnské části pokračoval v...