Starý fotoarchiv

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., fungují badatelny NPÚ, ÚOP v Brně v omezeném provozu.
Vstup do prostor badatelen je pro veřejnost uzavřen. Po telefonické nebo emailové domluvě je v naléhavých případech určen pro studijní potřeby prostor malé zasedačky. Zde platí zpřísněná hygienická opatření. Návštěvníci musí mít zakrytý nos a ústa respirátorem a provést dezinfekci rukou připravenou na místě. Prosíme o respektování dalších pokynů od zaměstnanců NPÚ, ÚOP v Brně.

Fond Fotoarchivu Památkového úřadu pro zemi Moravskoslezskou je nově umístěn v kanceláři evidence Ústředního seznamu kulturních památek ČR, kde jsou poskytovány badatelské služby.

Otevírací hodiny pro badatele: pondělí 9–12 hod.

Přístup do badatelny je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě.

Adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
kancelář č. 215, 2. patro
nám. Svobody 8
601 54 Brno