Starý fotoarchiv

Fond Fotoarchivu Památkového úřadu pro zemi Moravskoslezskou je nově umístěn v kanceláři evidence Ústředního seznamu kulturních památek ČR, kde jsou poskytovány badatelské služby.

Otevírací hodiny pro badatele: Pondělí 9–11 a 13–15 hod.

Adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
kancelář č. 215, 2. patro
nám. Svobody 8
601 54 Brno