Archiv bývalého Státního památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v Brně

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod 13., fungují badatelny NPÚ, ÚOP v Brně v omezeném provozu.
Vstup do prostor badatelen je pro veřejnost uzavřen. Po telefonické nebo emailové domluvě je v naléhavých případech určen pro studijní potřeby prostor malé zasedačky. Zde platí zpřísněná hygienická opatření. Návštěvníci musí mít zakrytý nos a ústa respirátorem a provést dezinfekci rukou připravenou na místě. Prosíme o respektování dalších pokynů od zaměstnanců NPÚ, ÚOP v Brně.

Archiv obsahuje dokumentační materiály prvorepublikového památkového úřadu a jeho nástupnických organizací, jež měly působnost pro celou zemi Moravskoslezskou v letech 1920 1958. V depozitáři se nachází celkem 464 kartonů, tj. 57 bm, které jsou uspořádány podle následujících fondů.

▪ Presidiální spisy
▪ Tematické spisy
▪ Rekvisice zvonů
▪ Světské památky
(značka fondu P)
▪ Církevní památky (značka fondu S)
▪ Ochrana přírody a přírodní památky (značka fondu N)
▪ Soupis památek
▪ Pozůstalosti

      Ing. arch. Stanislav Sochor
     (* 1882, † 1959)
     1. a 3. přednosta památkového úřadu v letech 1920–1941 a 1945–1948

     prof. PhDr. Karl Friedrich Kühn (značka fondu KFK)
     (* 1884, † 1945)
     2. přednosta památkového úřadu v letech 1941–1945

     PhDr. Karel Svoboda
     (* 1896, † 1954)
     pracovník památkového úřadu v letech 1927–1951

Fondy archivu slouží odborným pracovníkům NPÚ a všem zájemcům z řad institucí a veřejnosti. Půjčují se pouze prezenčně v prostorách badatelny. Návštěvníci jsou povinni zapsat se do knihy návštěv a vyplnit badatelský list.

Úřední hodiny: pondělí a středa 11–15 hod. po telefonické domluvě.

Přístup do Starého archivu mimo úřední dny a hodiny je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě.          

Adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
kancelář č. 115, 1. patro
nám. Svobody 8
601 54 Brno