Restaurátorské zprávy

V archivu restaurátorské dokumentace jsou uloženy zprávy a průzkumy od 50. let 20. století do současnosti. Shromažďována je zde nejen dokumentace k významným státním hradům, zámkům a klášterům, ale i k ostatním památkám na celém území Jihomoravského kraje (kostely, kaple, památky lidové architektury, městské domy, technické památky, sochařská díla, mobiliáře atd.).

Přístup do badatelny je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě.

Část sbírky je zaznamenána v katalogu Carmen. Katalog je průběžně doplňován, záznamy převzaté hromadně ze starší evidence se revidují.

Adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
kancelář č. 103, 1. patro
nám. Svobody 8
601 54 Brno