Informace k památkovému fondu Jihomoravského kraje

Přehled NKP v Památkovém katalogu

Přehled kulturních památek na geooportálu Jihomoravského kraje

V uveřejněné tabulce (xls) se nachází evidenční přehled národních kulturních památek (NKP) v Jihomoravském kraji, objektů zapsaných v indikativním seznamu NKP a především návrhů památkových objektů na indikativní seznam NKP. Jedná se o vybrané příklady z nejcennějších oblastí hmotného kulturního dědictví Jižní Moravy, které jsou připraveny, aby mohly být v budoucnu vládou České republika prohlášeny za národní kulturní památky.