Seznam garantů národních kulturních památek

Seznam garantů národních kulturních památek pod odborným dohledem NPÚ, ÚOP v Brně je k dispozici ke stažení ve formátu XLSX.

garanti_NKP_UOP_Brno.xlsx
XLSX (80,27 KB)