Seminář Památky ohrožené přírodními a antropogenními vlivy

Pro odborníky

Národní památkový ústav a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka zvou na odborný seminář Památky ohrožené přírodními a antropogenními vlivy, který se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince v Brně. Seminář se koná v rámci udržitelnosti projektu Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy (DF12P01OVV035), řešeného v programu NAKI Ministerstva kultury ČR v letech 2012-2015. Seminář představí výstupy projektu, jehož cílem bylo vyhodnotit míru potenciálního ohrožení vybraných národních kulturních památek a památek UNESCO významnými přírodními, průmyslovými a zemědělskými riziky jednotným postupem pro celé území ČR. Odborný seminář se koná v rámci Evropského roku kulturního dědictví.

Pozvánka a program semináře