A co je pod Vaším domem?

Výstava o objevech archeologie

Jednou z odborných činností, které vykonává brněnské pracoviště NPÚ, je provádění záchranných archeologických výzkumů. Vzhledem ke kapacitě pracoviště se jedná povětšinou o menší akce, často realizované ve spolupráci s ostatními archeologickými institucemi. Výběr toho nejlepšího z posledních let prezentujeme formou internetové online výstavy nazvané A co je pod vaším domem?, jejíž název poukazuje zejména na fakt, že popisované archeologické nálezy byly učiněny povětšinou při výstavbě či přestavbě rodinných domů. K nahlédnutí je zde široká paleta nálezů a situací od pravěkých pohřebišť až po nejnovější zjištění ze současných měst a vesnic.

Virtuální výstavu můžete navštívit zde. (PDF, 25 MB)

Seznam panelů:

Depot keramických nádob – Kobylnice
Hrad Templštejn – Jamolice
Osady z doby kamenné – Rozdrojovice, Popůvky
Pohřebiště doby bronzové – Hroznová Lhota, Žarošice
Pravěké sídliště a pohřebiště – Dambořice
Unikátní železný kotel – Znojmo
Místo s hrnčířskou tradicí – Kunštát
Archeologie v obydlí rychtáře – Sebranice
Gotické domy ve městě – Znojmo
Vesnice ve městě – Dolní Heršpice